Lagerfinansiering

Lagerfinansiering (även kallat inventory financing) är en form av affärsfinansiering där ett företag använder sina lager som säkerhet för att få lån eller krediter. Detta kan vara användbart för företag som har svårt att få traditionell finansiering på grund av dålig kredit eller brist på tillgångar att sätta som säkerhet. Genom att använda sina lager som säkerhet kan företaget få tillgång till kapital för att köpa fler varor eller för att betala för andra affärskostnader. Lagerfinansiering kan vara en bra lösning för företag som har svängningar i sina försäljningscykler eller för de som är involverade i handeln med varor.

Så fungerar lagerfinansiering

Lagerfinansiering kan ske på olika sätt; till exempel genom lagerlån, lagerfakturering, eller lagerleasing. Lagerlån är ett lån som baseras på lagervärdet, lagerfakturering är en metod där finansiella institutionen köper lager och betalar företaget för det och lagerleasing är en metod där finansiella institutionen hyr lager från företaget.

Det är viktigt att notera att lagerfinansiering kan innebära högre räntekostnader jämfört med traditionell finansiering och det kan också vara svårt för företag med dålig kredit eller med en historia av förluster att få det. Det är viktigt att företaget väljer en lämplig finansiell institution och att man överväger alla kostnader och risker innan man väljer lagerfinansiering.

Tjänster

Lagerfinansiering av bilar

Läs mer om bilfinansiering

Fördelarna med lagerfinansiering

Det finns flera fördelar med lagerfinansiering:

Tillgång till kapital

Lagerfinansiering ger företaget möjlighet att få tillgång till kapital för att köpa fler varor eller för att betala för andra affärskostnader.

Ingen personlig säkerhet krävs

Lagerfinansiering kräver inte att företaget sätter upp personlig säkerhet, som till exempel bostad eller bil, vilket kan vara fördelaktigt för företag som inte har tillgång till dessa tillgångar.

Flexibilitet

Lagerfinansiering kan vara en flexibel lösning för företag med svängningar i sina försäljningscykler eller för de som är involverade i handel med varor.

Möjlighet att öka försäljningen

Genom att ha tillgång till kapital för att köpa fler varor kan företaget öka sin försäljning och därmed öka sina intäkter.

Möjlighet att undvika kontantbrist

Lagerfinansiering kan hjälpa företag att undvika kontantbrist genom att ge dem möjlighet att köpa varor och betala för kostnader utan att behöva vänta på att få betalt från kunder.

Plattformen

Skapa ett Fudd-konto och kom igång med din finansiering idag

Skapa konto

Vanliga frågor