Fudds tjänster

Genom en renodlad tjänst för lagerfinansiering kan vi erbjuda finansiering till marknadsledande villkor samma dag som du ansöker.

Lagerfinansiering

Med hjälp av lagerfinansiering så kan ett företag använda sitt lager som säkerhet för att få lån eller krediter från en finansiell institution. Företaget överlåter då sitt lager till den finansiella institutionen över en viss tid mot en avgift eller ränta. Finansiella institutionen övervakar och håller kontroll över lagret och kan kräva att företaget säljer av lagret för att betala tillbaka lån eller krediter i de fall då det behövs.

Mer om lagerfinansiering