Tietosuojakäytäntö

TAUSTA

Henkilötietojen suoja on tärkeää meille Fudd Finans Oy:ssä, y-tunnus 3293407-8 ("Fudd Finans", "me" tai "meitä"). Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on antaa sinulle asiakkaana, toimittajana, työntekijänä tai muuna vastaavana henkilönä tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on meitä kohtaan sekä miten voit valvoa oikeuksiasi. Fudd Finans käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, johon sisältyy EU:n yleinen tietosuoja-asetus ("GDPR").

Fudd Finans on ruotsalaisen Fudd Finans Ab:n Suomen markkinoilla toimiva tytäryhtiö. Fudd Finans Ab on rekisteröity rahoituslaitokseksi Ruotsin lainsäädännön mukaisesti ja harjoittaa pääasiassa yritysrahoitustoimintaa.

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan henkilötietoihin, joita käsittelemme seuraavien henkilöiden yhteydessä: (i) asiakkaat ja asiakkaiden edustajat, jotka hakevat rahoitusta tai osallistuvat muutoin Fudd Finansin rahoitustoimintaan ("Palvelu"), (ii) henkilöt, jotka hakevat Fudd Finansin palvelukseen tai työskentelevät Fudd Finansin palveluksessa, (iii) ajoneuvojen omistajat, jotka myyvät ajoneuvon Fudd Finansille, ja (iv) henkilöt, jotka saavat markkinointiviestintää ja muuta vastaavaa tietoa Fudd Finansilta.

Alla on kuvaus siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä: asiakaspalvelu@fuddfinans.fi.

KÄSITTELEMÄMME HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimet, henkilötunnukset, IP-osoitteet, valokuvat, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja muut yhteystiedot. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, jos:

 • olet asiakas ja annat meille henkilötietosi luottohakemuksessasi;
 • olet sellaisen asiakkaan palveluksessa tai edustat sellaista asiakasta, jonka kanssa Fudd Finansilla on tai on tarkoitus solmia yhteistyö- tai liikesuhde;
 • olet sen ajoneuvon myyjä, jonka Fudd Finans ostaa ja rahoittaa asiakkaalle;
 • saat Fudd Finans -uutiskirjeen, olet meihin yhteydessä ja/tai osallistut tapahtumiimme;
 • Palvelu vaikuttaa sinuun muulla tavoin; tai
 • olet Fudd Finansin palveluksessa tai haet työtä Fudd Finansilta.

Palvelun tarjoamiseksi meidän on kerättävä tietoja sinusta ja yritystoiminnastasi. Meidän on kerättävä tietoja myös noudattaaksemme asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia vaatimuksia, joita meidän on noudatettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ("rahanpesulaki") nojalla. Saamme tällaisia tietoja mm. eri rekistereistä ja muista julkisista lähteistä. Keräämämme tiedot kuuluvat seuraaviin henkilötietoryhmiin: henkilö- ja yhteystiedot;

 • taloudelliset tiedot;
 • liiketoiminta;
 • siviilisääty;
 • maksuhuomautukset;
 • tiedot siitä, miten käytät Palvelua ja kommunikoit kanssamme;
 • laitetiedot (kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, alusta ja selaimen asetukset); ja
 • maantieteelliset tiedot.

Fudd Finansin käsittelemät henkilötiedot saadaan joko sinulta, edustamaltasi yritykseltä tai yritykseltä, jonka olet palkannut ja joka käyttää Palveluamme.

MITEN ME KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEILLA

Käsittelemme henkilötietojasi alla lueteltujen käsittelytarkoitusten mukaisesti ja oikeusperusteiden nojalla:

TarkoitusOikeusperuste
Lainahakemusten hallinointi, luottokelpoisuusarviointi ja rahanpesulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen.Sopimuksen ja lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.
Palvelun hallinointi ja toimittaminen.Sopimuksen ja lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.
Palvelun ja asiakkaiden analysoiminen esim. luottotietojen pisteyttämiseksi.Sopimuksen ja lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.
Lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen sekä rikosten ehkäiseminen.Lakisääteinen velvoite
Markkinointi ja tarjousten sekä suositusten esittäminen.(i) Meidän oikeutettu etumme (kun olet asiakkaamme) ja (ii) suostumus (kun et ole asikkaamme.) Oikeutettu etumme perustuu siihen, että meidän on liiketoimintamme harjoittamiseksi markkinoitava palveluitamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä markkinoimme palveluitamme voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilöstön rekrytoiminenMeidän oikeutettu etumme, jonka mukaisesti hallinnoimme rekrytointiamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä rekisteröitymme olettavat meidän käsittelevän heidän henkilötietojansa rekrytointitarkoituksiin.
Viestintä asiakkaidemme kanssa.Meidän oikeutettu etumme, sillä meidän on liiketoimintamme harjoittamiseksi harjoitettava viestintää. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä rekisteröitymme olettavat meidän harjoittavan viestintää heidän kanssansa.
Verkkosivujemme asianmukainen toteuttaminenMeidän oikeutettu etumme, sillä meidän on ylläpidettävä verkkosivuamme ja kanaviamme harjoittaaksemme liiketoimintaamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä rekisteröitymme olettavat meidän tutkivan väärinkäyttöä.
Fudd Finansin sisäiset tarkoitukset, kuten tietojen analysointi, testaus ja tilastointiMeidän oikeutettu etumme, koska meidän on analysoitava palvelumme voidaksemme kehittää palveluamme. Meidän etumme ylittää rekisteröidyn edun, sillä rekisteröitymme odottavat meidän analysoivan dataa palvelumme kehittämiseksi.
Evästeiden käyttöSähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 205 §:n mukainen suostumus ei-välttämättömien evästeiden osalta.

MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja suojataan asianmukaisilla turvatoimilla. Fudd Finans takaa, että yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, käyttävät asianmukaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Henkilötietojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen me henkilötietojasi käsittelemme:

Sopimussuhteissa käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin asianomainen sopimussuhde on voimassa.

Suostumuksen perusteella käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin meillä on rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelylle.

Evästeitä koskeva henkilötietojen säilytysaika on riippuvainen käytössä olevasta evästeestä.

Rekrytoinnissa käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään korkeintaan 12 kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta tai työpaikkailmoituksen määräajan päättymisestä.

Muita kuin edellä lueteltuja henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Sinulla on oikeus peruuttaa uutiskirjeemme tai vastaavan viestinnän tilaus milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa emme enää säilytä tai käsittele henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.

MITÄ OVAT TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTESI?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Fudd Finans, ja rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia meitä kohtaan. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, mikä tarkoittaa, että joihinkin oikeuksiin on olemassa poikkeuksia, joiden osalta emme voi toteuttaa pyyntöäsi.

Rekisteröityneenä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumus - sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, jos Fudd Finans käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella;
 • Tarkastusoikeus - sinulla on oikeus saada tietoa käsittelystä, oikeus tutustua henkilötietoihin ja oikeus saada kopio henkilötiedoistasi;
 • Oikaisuoikeus – sinulla on oikeus vaatia, että me oikaisemme sinua rekisteröitynä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot;*
 • Poisto-oikeus - sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua tietyissä olosuhteissa. Tämä oikeus on rajoitettu, ja meidän on mahdollisesti säilytettävä henkilötietosi, jos voimassa oleva lainsäädäntö niin edellyttää.
 • Vastustamisoikeus - sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa;
 • Rajoittamisoikeus - sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, mutta ei poisteta; ja
 • Siirto-oikeus - sinulla on oikeus vaatia Fudd Finansia siirtämään henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalakeja.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä meihin seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: asiakaspalvelu@fuddfinans.fi.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUILLE

Verkkosivumme voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille. Huomaa, että Fudd Finans ei ylläpidä näitä ulkoisia verkkosivuja ja siksi suosittelemme, että otat huomioon kyseisten verkkosivujen tietosuojailmoitukset. Emme voi valvoa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöä, tietosuojakäytäntöjä ja muita tietoja tai niiden tuotteita ja palveluita emmekä ota niistä vastuuta.

KENELLE JA MITEN VOIMME SIIRTÄÄ HENKILÖTIETOJASI?

 • Kolmannet osapuolet - Saatamme siirtää tietojasi tietyille kolmansille osapuolille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, kuten markkinointitoimistoille ja sähköpostijärjestelmien, maksuratkaisujen ja verkkosivujen toimittajille. Toteutamme kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään ja siirretään turvallisesti tällaisille valituille kolmansille osapuolille.
 • Luottotietotoimistot - Henkilötietojasi siirretään luottotietotoimistoille ja muille vastaaville palveluntarjoajille asianmukaisen luottokelpoisuusarvioinnin tekemistä varten hakiessasi rahoitusta Palvelun kautta.
 • Viranomaiset - Meillä on lakisääteinen velvollisuus estää rahanpesu ja terrorismin rahoitus ja noudattaa voimassa olevia lakeja. Fudd Finans voi luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille (kuten poliisille, Finanssivalvonnalle tai Verohallinnolle), kun se katsotaan tarpeelliseksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Fudd Finans pyrkii käsittelemään kaikki henkilötiedot EU:n tai ETA-alueen sisäpuolella. Saatamme kuitenkin siirtää ja säilyttää henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolisiin maihin Palvelun suorittamista varten. Kun Fudd Finans siirtää henkilötietoja tällaisiin maihin, varmistamme, että henkilötietosi suojataan asianmukaisilla turvatoimilla.

EVÄSTEET

Fudd Finans käyttää evästeitä ja pikseleitä Fudd Finansin verkkosivulla Palvelun tarjoamiseksi ja päivittämiseksi sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja erilaisten käyttäjien erottamiseksi Fudd Finansin verkkosivulla. Lisätietoja siitä, miten Fudd Finans käyttää evästeitä ja pikseleitä löytyy meidän voimassa olevasta evästeilmoituksesta, joka on saatavilla osoitteessa: Evästepolitiikka.

MUUTOKSET JA LISÄYKSET

Fudd Finans pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ilman ennakkoilmoitusta sinulle.

Mikäli kuitenkin teemme tietosuojailmoitukseen huomattavia muutoksia, tai jos sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, ilmoitamme rekisteröidyille asiasta

Tietosuojailmoituksen uusin versio on aina saatavilla Fudd Finansin verkkosivulla, ja suosittelemme, että tarkistat tietosuojailmoituksen säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.